Kanot på Byskeälven

FÄLLFORS, Skellefteå

En dag med kanot (2-4 personer). Gäller juli-augusti 2020.

Dag 1, Ankomst senast klockan 8.30. Utkörning till Nedre småforsarna, därefter egen tur på älven ca 2-3 tim med möjlighet till flera strandhugg, fram till Fällfors Camping. Avfärd.

Kanotleden anses vara lätt. Kanoten kan måsta bäras en kort sträcka beroende på vattenståndet.

Flytvästar och paddlar ingår.

Utkörning ingår.

Kunden ansvarar själv för att ta med proviant och utrustning för vistelse en dag utomhus oavsett väder.

Pris för 2 personer i en kanot: 450 kr inkl moms

Bokas i mån av plats, senast 1 vecka före ankomst.Hitta hit