K-märkt

Skellefteå museum, Skellefteå

Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden.
Denna utställning lyfter fram ett axplock av hus som representerar olika stilepoker.

En planlagd stadsutveckling är viktig ur flera perspektiv. Inte minst för att skapa en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt – där stad och landsbygd lever i samklang med varandra. En stads identitet bygger till stor del på dess historia, hur människor levt samt vilka områden och byggnader som finns. För att inte stadens identitet eller historia ska förminskas eller försvinna då staden växer, är det viktigt att belysa och tillvarata det historiska perspektivet i en stadsutveckling. Tillsammans skapar dessa olika perspektiv och värden en sund stad där människor och djur trivs.

I utställningen presenterar 15 olika hus i Skellefteå med utmärkande karaktärsdrag som är typiska för sin tidsepok.

Hitta hit