STÄNGT! Barnsia

Skellefteå museum, Skellefteå

Barnsia är stängt till åtminstone 8 december på grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens särskilda råd för Västerbotten.

Den interaktiva lekutställningen Barnsia ger den lilla människan en ingång till kulturen, både ur ett lokalhistoriskt perspektiv men också som ett verktyg till att väcka hennes nyfikenhet för lärande med leken som medel. Vi vill bygga upp en värld där barnet kan utforska förutsättningarna som fanns för människor som tidigt var boende eller bosatte sig i vår region; djurhållning, jordbruk och den livsviktiga utvinningen av naturtillgångarna; träet och gruvorna.

Vår vision är att skapa en plats där de minsta barnen kan ta till sig kulturarvet med alla sina sinnen och där människor kan umgås, leka och lära över generationernas gränser.

Namnet Barnsia bygger på dialekt (Bonnska) och betyder i detta sammanhang ”barnsidan” eller ”barnområdet”. 

Kontaktinformation


93132 SKELLEFTEÅ
Telefon: 0910-735510

Arrangör: Skellefteå museum

E-post: post@skellefteamuseum.se

Hitta hit