BERÄTTARFESTIVALEN: TILLSAMMANS IGEN – NY UTSTÄLLNING I MEIJERSAMLINGEN

Skellefteå

Utställningen titel Tillsammans igen syftar på den pandemi som nu råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens. För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning men de senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att tillsammans skapa nya tankesätt och utmana de gamla. 

Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers målningar kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen. Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå. Konstsamlingen förvaltas av Skellefteå konsthall och visar Sture Meijers verksamhet som konstnär under sextio år, från tidigt sextiotal till idag, och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om vart tredje år, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Foto: Sture Meijer - Figurgrupp, beskuren.

Mer information

Evenemanget pågår under en lång period, inte bara under Berättarfestivalen.

13okt
14okt
15okt
16okt
17okt
18okt

Kontaktinformation

Visit Skellefteå
Meijersamlingen, Nordanå
Skellefteå
Kontaktperson: Anna-Karin Larsson
Telefon: 0910-452510

Arrangör: Skellefteå kommun/Skellefteå konsthall

E-post: anna-karin.larsson@skelleft...
Hemsida: https://berattarfestivalen....

Prisinformation

FRI ENTRÉ

Fakta

Fri entré, men begränsat antal samtidiga besökare.

Arrangemanget ingår i Berättarfestivalen.

Hitta hit