Kistor och Nattlådor

Skellefteå museum, Skellefteå

Ta dig en titt på vinden eller i förrådet. Har du där möjligtvis en gammal kista som du ärvt efter en äldre släkting? Många kulturhistoriska skatter av det slaget finns runt om i de svenska hemmen, men få av oss tänker kanske på den tid som fanns innan klädkammare, garderober och “walk-in closets”.

De textilier och klädesplagg som fanns i dåtidens bondehem förvarades oftast i kistor och skrin med lås. Under perioden 1750-1850 var det fantasifulla och färgrika måleriet på dessa förvaringsmöbler ett sätt att visa sin trendriktighet och sitt ekonomiska välstånd. Ett sätt att visa sin status helt enkelt.

Möbelformer och måleri skiljer sig mellan landets olika delar. Möblerna i Skellefteå museums samlingar är sällan signerade och det finns tyvärr väldigt få namngivna dekormålare från den tiden. Föremålen i utställningen kommer från personer som bott i norra Västerbottens kustland där kontakterna med andra landsdelar varit många, och det finns mycket att utforska vad gäller både målare och ägare.

Det finns en lag som är till för att skydda kulturhistoriskt värdefulla föremål – en lag som tyvärr alltför få personer känner till. Bland internationella köpare finns det nämligen stort intresse av att komma i kontakt med bland annat kistor och skrin av det här slaget, och varje år förs en mängd föremål ut ur Sverige.

Kistor och skrin tillhör vårt gemensamma kulturarv och vi hoppas med den här utställningen öka medvetenheten och intresset för det lokala möbelmåleriet.

18maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
19maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
26maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
02jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
09jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
16jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
23jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
30jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
07jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
14jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
21jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
28jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
04aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
11aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
18aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
25aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
01sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
08sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
15sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
22sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
29sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
06okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
13okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
20okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
27okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum

Kontaktinformation


93132 Skellefteå
Telefon: 0910-735510

Arrangör: Skellefteå museum

E-post: post@skellefteamuseum.se
Hemsida: https://skellefteamuseum.se...

Mer från Skellefteå museum

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit