Geologisk vandring med Christina Wanhainen

Bjuröklubb Naturreservat, Skellefteå

Följ med malmprofessor och ”sten-doktorn” Christina Wanhainen på en spännande vandring i Bjuröklubb. Naturreservatet är, enligt Christina, en av de häftigaste platserna i norra Sverige vad gäller berggrundsgeologi. Stora områden av gnejsiga berghällarsom ligger i öppen dagen, är bland det som gör Bjuröklubb unikt. Christina arbetar till vardags som professor inom Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet.

Tid och plats: Kl. 10.00 samling vid Café Fyren på Bjuröklubb. Vandringen avslutas med kaffe och smörgås på Café Fyren vid Bjuröklubbs Fyr.

Kostnad: 150 kr inkl. kaffe och smörgås.

Bokning

Boka

Hitta hit