Slöjdjul

Utsällningsrum, Nordanå, Skellefteå

Slöjdjul - 3-18 december
Utställningsrummet i Nordanå huvudbyggnad
Öppettider tisdag-söndag kl 12-16

Varje minsta detalj är viktig i slöjden och konsthantverket, det kan vara tekniken, färgen, formen eller materialet. Naturens material står i fokus men det är mycket naturligt att återbruka och återanvända.

Uttrycken varierar och skickligheten syns tydligt i produkten. Många tankar vävs in som man lämnar till betraktaren att ta del av. Produkten kan vara producerad individuellt eller så jobbar man tillsammans i grupp som bildats när man hittat varandra i olika slöjdträffar.

Årets utställning, som vanligtvis anordnas i Handens hus lokaler, visas i Kultur och biblioteksavdelningens nya utställningsrum i huvudbyggnaden på Nordanå. 

Deltagare Slöjdjul 2022

Ann-Christin Falkman, Margaretha Holmlund, Lena Lindblom, Britt-Lis Lindqvist, Barbro Frimodig, Ulf Avander, Ida Boström, Christer Johansson, Helena Weegar, Lena Larsson, Brita Melin, Camilla Lundstedt, Kerstin Åhgren, Tomas Rönnlund, Elisabet Södermark, Evelina Holmlund, Rikard Fräki, Sonia Sjögren, David Möller, Eva Karlberg, Kerstin Linzander, Maria Martinell, Rune Jonsson, Maria Aasa, Karina Forsgren, Lina Westerberg, gruppen Handlaget

Välkommen!

Arr: Skellefteå kommun/Handens hus.

www.skelleftea.se/kulturochbiblliotek
www.skelleftea.se/handenshus
www.skelleftea.se/nordana

08dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
09dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
10dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
11dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
13dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
14dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
15dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
16dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
17dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå
18dec 12:00 - 16:00 Utsällningsrum, Nordanå

Kontaktinformation

Ernst Westerlunds allé
Skellefteå
Kontaktperson: Ulrika Hedlind Berggren
Telefon: 0910-735000

Arrangör: Kultur- och biblioteksavdelningen

E-post: ulrika.hedlindberggren@skel...
Hemsida: https://skelleftea.se/invan...

Prisinformation

Gratis entré

Hitta hit