SARA utmanar – ORKA!

Jörn, Skellefteå

"Världen idag är sannerligen invecklad - Tillsammans kan vi utveckla den."

Vi lyssnar till 12 läsare med 12 Sara-texter. Kanske går vi tysta och tankfulla därifrån. Kanske avslutas mötet med att någon tar upp tråden och säger ”He va då själve ….”

Vissa onsdagar blir det även besök och berättelser från någon av Lifsens byar.

Tid 18:00-ca.19:00/19:30
Jörns bibliotek (5/7 i Missenträsk)


Onsdag 18 januari Harald Larsen läser och berättar om Sara som brevskrivare

Onsdag 15 februari Daniel Sjögren läser.

Onsdag 15 mars Rose-Marie Lindfors läser. Granberg - Lifsens by. (Obs, ändrat datum)

Onsdag 12 april Kjell Hanseklint läser. (Obs, ändrat datum)

Onsdag 10 maj Örjan Berglund & Jennie Samuelsson läser.

Onsdag 7 juni Ingalill Degerfeldt läser.

Onsdag 5 juli I MISSENTRÄSK Marika Westermark läser.

Fika finns att köpa

Samarrangemang: Skellefteå kommun/Jörns bibliotek, Sara Lidman-sällskapet, JESS

07jun 18:00 - 19:00
05jul 18:00 - 19:00

Kontaktinformation

Furugatan 7
Jörn
Kontaktperson: Ann-Sofie Burström
Telefon: 0916-10485

Arrangör: Stadsbiblioteket

E-post: bibliotek.jorn@skelleftea.se
Hemsida: kultur- och biblioteksavdel...

Prisinformation

Gratis

Hitta hit