SARA utmanar – ORKA!

Jörns bibliotek, Skellefteå

"Världen idag är sannerligen invecklad - Tillsammans kan vi utveckla den."

Vi lyssnar till 12 läsare med 12 Sara-texter. Kanske går vi tysta och tankfulla därifrån. Kanske avslutas mötet med att någon tar upp tråden och säger ”He va då själve ….”

Vissa onsdagar blir det även besök och berättelser från någon av Lifsens byar.

Tid 18:00-ca.19:00/19:30
Jörns bibliotek 

Onsdag 30 augusti Ulf Lundström

Onsdag 13 september Agneta Berglund, Sara-text
Gunnel Granström & Hilding Carlsson om Ålidens Lifsens by

Onsdag 18 oktober Kenneth Johansson, Sara-text &
Granbergsträsk Lifsens by

Onsdag 8 november Gunnel Flinta, Sara-text

Onsdag 6 december Avslutning Sara-texter med bland andra
Vivianne Berglund och Tomas Marklund

Fika finns att köpa

Samarrangemang: Skellefteå kommun/Jörns bibliotek, Sara Lidman-sällskapet, JESS

06dec 18:00 - 19:00 Jörns bibliotek

Kontaktinformation

Furugatan 7
Jörn
Kontaktperson: Ann-Sofie Burström
Telefon: 0916-10485

Arrangör: Stadsbiblioteket

E-post: bibliotek.jorn@skelleftea.se
Hemsida: kultur- och biblioteksavdel...

Prisinformation

Gratis

Hitta hit