Vårens Vetenskapsluncher

Skellefteå

Vårens Vetenskapsluncher  
Torsdagar kl. 12:15 - 13:00
Vi samlas i Vardagsrummet på Campusbiblioteket/Studentcentrum för att tillsammans se sändningen. Ta med dig din lunch om du vill äta och lyssna samtidigt. En föreläsningsserie i samarbete mellan Campus Skellefteå/Studentcentrum och Umeå universitet.
Ingen kostnad. 

2 februari Vikten av lukt och smak - vet kroppen vad vi behöver äta?
Mattis Alenius, molekylärbiologi.

9 februari Evolution och designargument för Guds existens: Nya perspektiv.
Mats Wahlberg, religionsvetenskap och teknologi.

16 februari Virus och Alzheimer - hur hänger det ihop?
Hugo Lövheim, geriatrik

23 februari Elevers livsfrågor från 70-talet till idag.
Katarina Kärnebro, utbildningsvetenskap

2 mars Elprisets utveckling och hushållens roll på elmarknaden.
Mattias Vesterberg, nationalekonomi

16 mars Hur blir vi kvitt ”evighetskemikalierna” i våra sopor?
Stina Jansson, kemi

23 mars Vetenskaplig översättning av antika texter
Mikael Winninge, religionsvetenskap och teologi

30 mars Cell, flex eller landskap? Hur kontoret påverkar oss.
Lisbeth Slunga Järvholm, hållbar hälsa

6 april Ägg- och spermiedonation - är det viktigt att känna till sitt genetiska ursprung. Claduia Lampic, psykologi

02feb 12:15 - 13:00
09feb 12:15 - 13:00
16feb 12:15 - 13:00
23feb 12:15 - 13:00
02mar 12:15 - 13:00
16mar 12:15 - 13:00
23mar 12:15 - 13:00
30mar 12:15 - 13:00
06apr 12:15 - 13:00

Kontaktinformation