ForskarFredag Skellefteå

Skellefteå

På temat människa, hälsa och vatten erbjuder man i EU, Sverige och i Skellefteå erbjuder man ett program med aktiviteter kopplat till forskning. Här kan man på olika sätt ta del av aktuell forskning, föeläsningar, utställningar, worksop och dialog. I Skellefteå håller vi till på Campus Skellefteå och på Exploratoriet. Vi bjuder i första hand in gymnasieelever att ta del av det fria programmet. Mer inforamtion om vad som erbjuds hittar man här:  https://forskarfredag.se/skelleftea/

Hitta hit