Historisk guidning - byn Vebomark

Sommarcafé Lundbergska gården Vebomark, Skellefteå

Historisk guidning om byn Vebomark - byn där träsket försvann

Christin Dahlgren leder guidningen som beskriver Vebomarks historia från forntid till mjölkrobot. Utställningen på husets övervåning gestaltar byns historia och vi får lyssna och ställa frågor om byns historia. Du kommer att få ta del av forntidshistoria och fynd som gjorts när kustlinjen befann sig här. Hur gick jakt och matinsamlandet till?

Vebomarksträsket har genomgått flera sänkningar och den första beviljades 1787. Syftet med att sänka vattennivån var då att öka de strandnära, näringsrika fodermarkerna med starrgräs. Numera är träsket helt utdikat. Hur använde människorna sjöfodret? Hur fungerade det med sjöfoderlotter?

Sommarcafeet har öppet 11-16.

Prisinformation

Gratis

Hitta hit