Hållbara mötesplatser när samhället ställer om

Skellefteå
Följ med Mötesplats social hållbarhet till Skellefteå och möt ett samhälle i snabb och påtaglig förändring. Här är arbetet för social hållbarhet en integrerad del i utvecklingsarbetet. Förmiddagens platsbesök ger direkt inblick i mötesplatser för friluftsliv, kultur och innovativa bostadslösningar - alla centrala för stadens omställning. Under eftermiddagen får du delta i att knyta samman forskning och praktik.
Vilka lärdomar kan vi dra av Skellefteås arbete, oavsett om det handlar om att växla upp, ställa om eller krympa smart med social hållbarhet som ledstjärna? Hur kan arbetet för social hållbarhet bli nyckeln till att invånarna är delaktiga och att samhällsutvecklingen blir både hållbar och blomstrande? Delta på plats under hela dagen, eller digitalt under eftermiddagen.

Urval ur programmet
• Få direkt inblick i Skellefteås samverkan för hållbara mötesplatser på Vitbergets friluftsområde, Away bostadsområde och Sara kulturhus.
• Vad säger forskningen om konsten att få till en socialt hållbar omställning och att mäta socialt kapital?
• Skellefteå kommun, SKR och Folkhälsomyndigheten med flera delar insikter och utsikter.Datum: 9 oktober 2024, klockan 08:45–16.00
Plats: Delta fysiskt eller se eftermiddagens program digitalt. Fysiskt: The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå
Kostnad: Delta på plats: 900 kr exklusive moms. Delta digitalt: 400 kr exklusive moms.
Målgrupp: Alla med intresse för ledning och hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hälsofrämjande och förebyggande arbete är välkomna.

Mötesplats social hållbarhet är ett forum och en arena som driver frågor om välfärd och social hållbarhet av strategisk betydelse för att främja en god och jämlik hälsa. Mötesplats social hållbarhet drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan
09okt 08:45 - 16:00

Kontaktinformation

Storgatan 53
Skellefteå
Kontaktperson: Jesper Ekberg
Telefon: 070-5875427

Arrangör: Skellefteå kommun

E-post: jesper.ekberg@skr.se
Hemsida: https://www.folkhalsomyndig...

Prisinformation

Kostnad: Delta på plats: 900 kr exklusive moms. Delta digitalt: 400 kr exklusive moms. Målgrupp: Alla med intresse för ledning och hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hälsofrämjande och förebyggande arbete är välkomna.

Hitta hit