Demokratiåret Skellefteå

Konst och kultur är viktiga delar i en levande demokrati. Därför vill Skellefteå kommun betona kreativitetens vikt lite extra detta signifikanta år.

För precis 100 år sedan fattade riksdagen det andra grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.I samband med att demokratin i Sverige 2021 fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och på att stärka demokratin för framtiden. Lokalt uppmärksammar vi detta genom att kommunen uppmuntrar olika aktörer att på olika sätt genomföra aktiviteter med temat demokrati.

 

Kontakt

Planerar Ni demokratirelaterade evenemang under hösten? Vill ni nå ut med dessa i Demokratiårets program? Då är Ni varmt välkomna att kontakta projektansvarig ottiliana.rolandsson@skelleftea.se