Det hållbara Skellefteå

"Vill man förstå hur världen ska ställa om till ett klimatsmart sätt att leva då ska man åka till Skellefteå. Det är här det händer."

       

Orden uttalades av dåvarande Civilminister Ardalan Shekarabi hösten 2019 efter ett besök i Skellefteå. Besöksnäringen är en viktig del i destinationens hållbarhetsarbete och har en viktig roll att visa upp och erbjuda upplevelser för besökare, investerare och för inflyttare. Hållbarhet och utveckling går hand i hand.

Skellefteå är med 7 174 km² Sveriges till ytan största kustkommun. Här bor drygt 72 000 invånare. Staden, kulturbygden och naturen bildar en mångfald av miljöer. Skiftande årstider och varierat klimat skapar unika upplevelser. Här finns en stark industritradition som successivt utvecklats till nya hållbara industrier och här finns också ett samiskt kulturhistoriskt landskap. I Skellefteå tänker vi hållbart - inom forskning och kring trähus, i energiförsörjning och biogastillverkning, i gruvnäring som förutsättning för batteriproduktion, i kreativa näringar och i IT-sektorn. Med Northvolts batterifabrik kommer dessutom nya hållbara lösningar att växa fram.

Hitta hit Kontakta oss

 

info[a]visitskelleftea.se | 0910-45 25 10

SKELLEFTEÅ 2030

Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Det är kommunens vision. För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi har tagit fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Nedan hittar du ett urval av allt som sker inom kommunen. Om vi samlar kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och andra intressenter för att tillsammans lyfta Skellefteå kan vi nå målet att vara 80 000 invånare år 2030.

http://skelleftea2030.se/
Guide till Skellefteå 2030

HÅLLBARHETSGRANSKAD DESTINATION

2016 blev vi, som en del av Skellefteå kommun, hållbarhetsgranskade och arbetar sedan dess utifrån de åtgärder som föreslogs i rapporten. Granskningarna skedde enligt Global Suistainable Tourism Councils (GSTC) av FN godtagna kriterier och i dessa tittade man på såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter. 

Region Västerbotten har sedan 2015 strategiskt arbetat med hållbar utveckling av besöksnäringen. För tillfället pågår arbetet med detta via projektet Västerbotten Experience center. Under 2019 genomför vi hållbarhetsgranskningar av företag på uppdrag av det projektet. Där har Visit Skellefteå en certifierad hållbarhetsgranskare som är utbildad enligt GSTC:s kriterier för hållbar besöksnäring. 

SEE hållbarhetsvecka är en årligt återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. Veckan är bara ett av alla exempel på vad vi gör.

GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY MOVEMENT

Visit Skellefteå steppar upp sitt hållbarhetsarbete i besöksnäringen under 2021 genom att gå med i GDSM, en global plattform som hjälper destinationer att identifiera styrkor och svagheter. GDSM, Global Destination Sustainability Movement, har ett 60-tal medlemmar och jobbar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Genom nätverket kan destinationer få hjälp att identifiera sina styrkor och svagheter, och jämföras på internationell nivå.

DEN NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS

I Skellefteå finns växtplatsen för framtidens nya och hållbara industri. En industri som både är hållbar i sin process och vars produkter bygger det nya hållbara samhället.

Här finns redan ledande företag inom hållbart byggande, förnybar energi, ansvarsfull mineralutvinning och återvinning och det är ingen slump. Älvens strömmar, vindens kraft, skogens grönska och bergets inre gör att naturen är vår främsta resurs.

TRÄSTADEN SKELLEFTEÅ

Skellefteå är en modern trästad. Vi driver den tekniska utvecklingen inom forskning samt modernt träbyggande nationellt och internationellt. 

Just nu byggs Sara kulturhus i Skellefteå som kommer att bli en av Nordens högsta byggnad i trä, med 20 våningar. Sara Kulturhus är platsen för framtidens hållbara möten. Konst, uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell i det som kommer att bli ett av världens högsta trähus. Här kombineras Skellefteås arv av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten, vilket gjort projektet till en förebild inom hållbar design och konstruktion.

Då trä är ett förnyelsebart material har det en låg miljöpåverkan. Dessutom är träets kvaliteter hälsofrämjande och bidrar till en god miljö för alla som vistas i den.

Skellefteå kulturhus får även gröna tak med ett jordlager och ängsväxter som hanterar dagvatten och bidrar till biologisk mångfald, samtidigt som det förbättrar husets isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökare som kan njuta av natur i stadsmiljö. Med det nya kulturhuset får Skellefteå en långsiktigt hållbar byggnad som främjar en hållbar livsstil.

STARKA INOM CLEANTECH

Skellefteå är en del i projektet North Sweden Cleantech som är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik.

SKELLEFTEÅ – EN KRANMÄRKT STAD

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning införd av Svenskt Vatten för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

NORTHVOLT

Ett ytterligare kvitto på Skellefteås styrkor inom hållbarhetsarbetet är Northvolts etablering av det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier. Northvolts mål är att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till Europas omställning till förnybar energi.