Skellefteå Årets Kulturkommun i Västerbotten

UPPLEV KULTURENS KRAFT

Under året som kulturkommun får invånarna och besökare många möjligheter att ta del av teater, musik, dans, kulturhistoria, film, slöjd och mycket mer. I många fall är det medskapande aktiviteter i form av workshoppar och kurser.

Kulturen i Skellefteå kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 får kulturen i Skellefteå kommun mer plats än vanligt - Skellefteå har utnämnts till Årets Kulturkommun i Västerbotten. 
Bakom utnämningen står länets tre stora kulturbolag Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Västerbottensteatern. De tre kulturbolagen har i uppdrag att vara verksamma i hela Västerbottens län. I satsningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tar bolagen ett gemensamt ansvar för att synliggöra kultur i en specifik kommun under ett år.