Allemansrätten

Den svenska allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen. Men allemansrätten innebär också skyldigheter. Vi som tar vara på  allemansrättens möjligheter och vistas i naturen behöver också ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Allemansrätten är en unik möjlighet. Den ger dig rätten att röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till ett upplevelserikt friluftsliv i Sverige, oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Den ger dig möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Fungerar om alla tar ansvar
Friluftslivet har förändrats. Tidigare var naturupplevelsen det viktigaste, idag läggs allt mer fokus på aktiviteter i naturen. Det gör att slitaget ökar. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Vad gäller?
Kortfattat uttryckt kan sägas att tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Visa omtanke om växt-, djur- och fågelliv samt respektera de boende och andra besökare på besöksmålet. Uppmärksamma lokala regler, tillträdesförbud och ordningsföreskrifter. Hänsyn och eftertanke är två övergripande nyckelord.

Några konkreta exempel på rättigheter och skyldigheter:

  • Om du tar med din hund till ett skyddat område måste den vara kopplad.
  • Låt fornminnen, block och stenar stå orörda, stapla inte stenhögar i klapperstensfälten.
  • Gör upp eld enbart på anvisad plats, tänk på eldfaran och släck noga efter dig.
  • Cykla inte över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.
  • Jakt och fiske ingår inte generellt i allemansrätten.
  • Du får tälta något enstaka dygn i naturen men välj en plats som inte ligger nära bostadshus.
  • Du kan gå, springa eller åka skidor nästan överallt i naturen. Med markägarens tillåtelse kan du också placera ut kontroller för orientering i skog och mark.
  • Du får plocka vilt växande blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.
  • Visa särskild hänsyn under vissa tider på året, exempelvis då djuren får sina ungar.
  • Gemensamma utrymmen är till för alla, så visa hänsyn genom att lämna platsen i ett vårdat skick och ta med allt skräp hem.

Läs mer
Det här var en kort summering av allemansrätten. Komplett information finns på naturvardsverket.se

Källa: Naturvårdsverket