Bureå

I Bureå finner du trevligt fiske längs Bureälven. Det lilla samhället rymmer ett par Restauranger och ute på Burvik hittar du det vackra naturvårdsområdet Burehällorna som är ett populärt besöksmål för båtfolk. Här finner du också ett par fina badstränder. Du hittar även ett hundratal fornlämningar som är kända i området, både från brons- och järnålder. På den så kallade Klosterholmen i Bureälven ska det under 1400- och 1500-talen ha funnits en klosterbyggnad.

Upptäck Bureå på egen hand

Här hittar du enkelt till restauranger, boenden och alla upplevleser i Bureå