Fri parkering på lördagar juli och augusti.

Fastighetsägarna Diös, Lanwik, Nordvestor och Skebo tillsammans med Aimo Park och Skellefteå kommun samarbetar och erbjuder fri parkering under lördagar på vissa platser i Skellefteå Centrum.

DE PARKERINGAR SOM KOMMER ATT VARA GRATIS

Grönmarkerade - Citykompaniets parkering, parkeringen på taket på Vintergatan, Parkeringshuset Renen vid E4 samt Skellefteå kommuns parkeringshus Brinken, Ekorren och Pantern. Gäller lördagar perioden 4/7-29/8.
Övriga parkeringar enligt ordinarie taxa.

SVARA PÅ NÅGRA FRÅGOR OM PARKERING