Fritidsgården Holken

Kåge, Skellefteå

Sommarverksamhet i Kåge sommaren 2023.

Vi kommer jobba utåtriktat och uppsökande i Kåge på lekplatser och platser där barn och ungdomar brukar hänga.

Vi jobbar under veckorna 25, 26 och 27 med undantag för midsommar.

Vi far ut och besöker lekplatser och platser där barn och ungdomar hänger varje vardag mellan ca 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00.

Vi tar med oss fikakorg, lite spel mm.

Vi som jobbar är K-O Forsberg, Feruz Solomon och Börje brandt (Föreståndare på fritidsgården Holken) samt några ferier.

Vill Ni veta mer, kontakta Börje på tel: 076-7613236

Med en vänlig Kågehälsning

Börje Brandt
Föreståndare
Fritidsgården Holken

Hitta hit