Nulägesanalys BID Skellefteå

Skellefteå är just nu på en spännande resa av förvandling och utveckling. Detta genom arbetsmodellen BID (Business Improvement District) i samarbete med Svenska Stadskärnor.

BID-modellen är ett strategiskt tillvägagångssätt för att stärka banden mellan den offentliga sektorn och privata företag. Genom samverkan mellan kommunen och privata aktörer, är målet att tillsammans utveckla Skellefteås stadskärna till en mer attraktiv och levande plats för både boende och besökare.

Den fjärde fasen av denna modell har nu nått sitt delmål: en omfattande nulägesanalys har genomförts och dokumenterats. Denna analys ger en detaljerad bild av Skellefteås nuvarande status och lägger grunden för de kommande faserna av utvecklingsarbetet. Den erbjuder värdefulla insikter som är avgörande för att planera framtida insatser och initiativ.

Vi uppmanar alla inblandade att ta del av dokumentet för att få en djupare förståelse för de möjligheter och utmaningar som staden står inför.

BID Skellefteå Nulägesanalys