Upptäck vårt hållbara Skellefteå

"Det världen kan se är att framtiden finns i Skellefteå"

 

Orden uttalades av dåvarande statsminister Stefan Löfvén i samband med ett besök i Skellefteå den 18 oktober 2021. I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Denna omvandling sker med fokus på hållbarhet. Besöksnäringen spelar en viktig roll för platsens attraktivitet genom att erbjuda hållbara upplevelser för både invånare och besökare. 

Hållbarhet och utveckling går hand i hand.

Evenemang under hållbarhetsveckan

Med hållbarhetsutveckling i fokus

I Skellefteå står vi inför en stor samhällsomvandling med målet att vara ca 90 000 invånare 2030. Staden, kulturbygden och naturen bildar tillsammans en mångfald av miljöer. Med skiftande årstider och varierat klimat skapas här unika upplevelser. Här finns en stark industritradition som successivt utvecklats till nya hållbara industrier, och det finns även ett samiskt kulturhistoriskt landskap.

 

Skellefteå är växtplatsen för den gröna omställningen. Vi tänker hållbart - inom träforskning och trähusbyggande, inom produktion av förnybar energi, inom gruvnäringen för hållbar utvinning och återvinning av metaller, inom kreativa näringar och i IT-sektorn.