Tillsammans får vi fler att välja ett hållbart Skellefteå

Visit Skellefteå är ett, av staden och näringslivet i Skellefteå, samägt bolag. Vi har till uppgift att marknadsföra, och aktivt verka för att Skellefteå genom upplevelser, möten och evenemang blir ett attraktivt, hållbart besöksmål och en självklar bostadsort. I samverkan med kommunen, våra medlemsföretag samt våra invånare och besökare verkar vi för att få fler att välja Skellefteå

VISIT SKELLEFTEÅS UPPDRAG

HANDEL- & STADSKÄRNEUTVECKLING
Vi har i uppdrag att utveckla och positionera Skellefteå som handelsstad samt verka för en levande stadskärna, attraktiv för både skelleftebor och besökare.
PRIVATRESEAVDELNING
Vi ska stärka Skellefteå som besöksmål och marknadsföra hela destinationen regionalt, nationellt och internationellt samt driva Skellefteå Turistcenter.

MÖTEN & KONFERENSER (CVB)
Vi utvecklar Skellefteå som mötesstad med fokus på nationella och internationella kongresser samt internationella företagsgrupper och incentive resor.

EVENEMANG
Bidra till att utveckla Skellefteå som evenemangsstad i syfte att, genom små och stora evenemang, locka fler besökare, generera fler gästnätter samt bygga stolthet hos skellefteborna.

Visit Skellefteå ägs gemensamt av näringslivet (51%) och Skellefteå kommun (49%) och arbetar med utveckling, samordning och marknadsföring av Skellefteå.

Visit Skellefteå och Skellefteå Turistcenter är hållbarhetsanalyserade enligt internationella kriterier för hållbar turism och en del av Västerbotten Experience. Skellefteå är en del av destinationen Swedish Lapland och Visit Skellefteå är delägare av Swedish Lapland Visitors board, som företräder besöksnäringen i nordligaste Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.

               

PÅGÅENDE PROJEKT

VÄSTERBOTTEN SWEDEN
Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland, Visit Umeå, Visit Skellefteå, Region Västerbotten turism. Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna. Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet: Norsjö kommun, Malå kommun, Lycksele kommun, Åsele kommun, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun, Sorsele kommun, Storuman kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun.

Projektperiod: 2023-2025
Finansiering: 30 miljoner

Läs mer om satsningen i ett gemensamt pressmeddelande HÄR

Kontakt och mer information
Annica Öhman, Projektledare Västerbotten Sweden
+46 70 528 11 08, annica.ohman@visitskelleftea.se


BOTHNIAN COASTAL ROUTE
Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. Den beviljade finansieringen innebär ett omfattande samarbete mellan tre svenska och fyra finska organisationer där man går ihop som projektpartners i ett treårigt Interreg Aurora projekt med start från och med januari 2023.

Projektperiod: 2023-2025
Finansiering: 30 miljoner

Läs mer om satsningen HÄR

Kontakt och mer information
Bo Wikström, Projektledare Bothnian Coastal Route
+46 70-597 73 33, bo.wikstrom@visitskelleftea.se