Tillsammans får vi fler att välja ett hållbart Skellefteå

Visit Skellefteå är ett, av staden och näringslivet i Skellefteå, samägt bolag. Vi har till uppgift att marknadsföra, och aktivt verka för att Skellefteå genom upplevelser, möten och evenemang blir ett attraktivt, hållbart besöksmål och en självklar bostadsort. I samverkan med kommunen, våra medlemsföretag samt våra invånare och besökare verkar vi för att få fler att välja Skellefteå

 

VISIT SKELLEFTEÅS UPPDRAG

 

HANDEL- & STADSKÄRNEUTVECKLING
Vi har i uppdrag att utveckla och positionera Skellefteå som handelsstad samt verka för en levande stadskärna, attraktiv för både skelleftebor och besökare.

PRIVATRESEAVDELNING
Vi ska stärka Skellefteå som besöksmål och marknadsföra hela destinationen regionalt, nationellt och internationellt samt driva Skellefteå Turistcenter 

MÖTEN & KONFERENSER (CVB)
Vi utvecklar Skellefteå som mötesstad med fokus på nationella och internationella kongresser samt internationella företagsgrupper och incentive resor.

EVENEMANG
Bidra till att utveckla Skellefteå som evenemangsstad i syfte att, genom små och stora evenemang, locka fler besökare, generera fler gästnätter samt bygga stolthet hos skellefteborna.


Visit Skellefteå ägs gemensamt av näringslivet (51%) och Skellefteå kommun (49%) och arbetar med utveckling, samordning och marknadsföring av Skellefteå.

Visit Skellefteå och Skellefteå Turistcenter är hållbarhetsanalyserade enligt internationella kriterier för hållbar turism och en del av Västerbotten Experience

Visit Skellefteå driver tillsammans med övriga destinationer och kommuner projektet Västerbotten Sweden. Tillsammans med företagen vill vi utveckla fler hållbara och exportmogna upplevelser för både invånare och besökare, och göra Skellefteå och Västerbotten till en ännu attraktivare plats att bo och leva på. Projektet finansieras av Region Västerbotten och Europeiska utvecklingsfonden. 

Visit Skellefteå är också en del av det gränsöverskridande samarbetet Bothnian Coastal Route, ett Interreg Aurora-projekt som ska lyfta upplevelser runt Bottenvikens kust och skärgård. Projektet ska bidra till ökad kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken hos både utländska besökare och lokalbefolkning. 

Skellefteå är en del av destinationen Swedish Lapland och Visit Skellefteå är delägare av Swedish Lapland Visitors board, som företräder besöksnäringen i nordligaste Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.