Tillsammans får vi fler att välja en hållbart Skellefteå

Visit Skellefteå är ett, av staden och näringslivet i Skellefteå, samägt bolag. Vi har till uppgift att marknadsföra, och aktivt verka för att Skellefteå genom upplevelser, möten och evenemang blir ett attraktivt, hållbart besöksmål och en självklar bostadsort. I samverkan med kommunen, våra medlemsföretag samt våra invånare och besökare verkar vi för att få fler att välja Skellefteå

VISIT SKELLEFTEÅS UPPDRAG

 

HANDEL- & STADSKÄRNEUTVECKLING
Vi har i uppdrag att utveckla och positionera Skellefteå som handelsstad samt verka för en levande stadskärna, attraktiv för både skelleftebor och besökare.

PRIVATRESEAVDELNING
Vi ska stärka Skellefteå som besöksmål och marknadsföra hela destinationen regionalt, nationellt och internationellt samt driva Skellefteå Turistcenter 

MÖTEN & KONFERENSER (CVB)
Vi utvecklar Skellefteå som mötesstad med fokus på nationella och internationella kongresser samt internationella företagsgrupper och incentive resor.

EVENEMANG
Bidra till att utveckla Skellefteå som evenemangsstad i syfte att, genom små och stora evenemang, locka fler besökare, generera fler gästnätter samt bygga stolthet hos skellefteborna.


Visit Skellefteå ägs gemensamt av näringslivet (51%) och Skellefteå kommun (49%) och är den samverkansplattform som arbetar med utveckling, samordning och marknadsföring av Skellefteå.

Visit Skellefteå är också en del av Swedish Lapland organisation som företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.

2021 blev Skellefteå Turistcenter hållbarhetsgranskade enligt GSTC’s metodik (Global Sustainable Tourism Council) och är numera en del av Västerbotten Experience.