När vi var samer

Scen 2, Sara kulturhus, Skellefteå

Prisexempel

215 kr
Abonnemangen är ett annat pris på.
Visa alla priser

Gåssie Jonssonen Matsen áhtjájjá jábmá die fuölkkie vuastas bálien dab måskuoke jah biähtuotum skáhpuob rahppá juhkka leä intán ståbuosne gåvnname. Dan sissnie leäh miärkanvïhttanisgirjjie, prievvie sámienfugddaste Västerbottesne jah gåvvah rárkuovijste. Die bïjkuotuvva ahttie Mats båhtá lüvletjemádduoste Málágen dáhvuosne. Man dehte lij tjiäguosne urrame? Man dehte hejtten sámien urruot? Jah man dehte däjrren dan unnieb sïjjan hïsturjan bïjrra? Tjaktjane 2024 Västerbottenteahtere jah Åarjelhsaemien teatere akttane hásateäh Jonssonen Matsen rájrruorománub Gåssie lijmeh sámieh – ubmejesámien jah dáruongiälane.

När Mats Jonssons farfar dör öppnar familjen för första gången den förslutna och förbjudna svepask som alltid funnits i hemmet. Där ligger renmärkesbevis, brev från lappfogden i Västerbottens län och foton från renskiljningar. Det visar sig att Mats härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrakten. Varför har det varit hemligt? Varför slutade de vara samer? Och varför vet de så lite om sin historia? Under hösten 2024 sätter Västerbottensteatern i samarbete med Åarjelhsaemien teatere upp serieromanen När vi var samer av Mats Jonsson – med umesamiska och svenska som scenspråk.

Gåssie lijmeh sámieh leä hïsturjjasubtsas sliektien gelletjuöhtiejáhpásadtje dåruon bïjrra várjjalit sïjjan vuögieb viässuot, jah giäŋŋalis gåvva Matsen áhtjájjáste juhkka tjuavvarij njuarranit. Nåvváj leä mujttalis juhkka åhppate sámien hïsturjub Sverjesne máb skuvlla ij leäh mïjjáje vaddáme.

"När vi var samer" är en krönika över en släkts månghundraåriga kamp för att bevara sitt sätt att leva, och ett inkännande porträtt av Mats farfar som till sist måste ge upp. Det är också en folkbildande skildring av den samiska historien i Sverige som skolan aldrig lyckats ge oss.

I föreställningen får vi följa Mats sökande bakåt i tiden, bland små och stora händelser som påverkar oss än i dag, men också på hans personliga resa in i en ny, samisk identitet. Handlingen kastar sig mellan ”förr och nu” och humorn har en viktig plats i berättelsen.

Ensemblen består av fem skådespelare som gestaltar både Mats och de generationer som gått före honom och det visuella och musikaliska språket binder samman nu och då i denna starka föreställning om att ta tillbaka sin historia.

Boka
11okt 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
12okt 15:00 - 17:00 Scen 2, Sara kulturhus
15okt 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
16okt 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
17okt 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
08nov 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
09nov 15:00 - 17:00 Scen 2, Sara kulturhus
03dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
04dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
05dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
07dec 15:00 - 17:00 Scen 2, Sara kulturhus
10dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
11dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus
12dec 19:00 - 21:00 Scen 2, Sara kulturhus

Kontaktinformation

Torggatan 7
Skellefteå
Kontaktperson: Maria Asserud
Telefon: 0910-715615

Arrangör: Västerbottensteatern AB

E-post: maria.asserud@vasterbottens...
Hemsida: vasterbottensteatern.se

Prisinformation

355kr Ordinarie 
215kr Ungdom (tom 26 år)/stud

Fakta

Dájdáladtje dåhkkie / Konstnärligt team

Regi: Johanna Sandström Lehto
Manus: Tora von Platen efter serieromanen av Mats Jonsson
Scenografi: Lotta Nilsson
Kostymdesign: Anna-Stina Svakko och Lotta Nilsson
Maskdesign: Klara Jormeus
Komposition & ljuddesign: Katarina Barruk
Ljusdesign: Maja Lindström
Översättning umesamiska: Henrik Barruk
Medverkande: Andreas Anterot, Annika Nordin, Paul Ol Jona Utsi, Malin Vispe, Anna Åsdell

Hitta hit