Open Lappland

amsele, Vindeln

Snöskor med hundar (ungefär 5 timmar)

Turen börjar i på våra lokaler. Efter ett besök i kenneln och mycket ny kunskap om våra hundar förbereder vi hundarna och börjar. Med snöskor och ett speciellt bälte som gör att hundarna kan hjälpa oss.

Barn under 10 år run tillsammans med en vuxen.

För att stärka det finns en måltid lägereld eller i vår Kota.

Ta reda på mer