Lövånger Kyrkstad

Lövånger, Skellefteå

Lövånger Kyrkstad tillhör en av de äldre kyrkstäderna som finns bevarade. Det är hittat gamla kartor på kyrkhus redan från mitten av 1600-talet. Lövånger socken var på den tiden en av fem storsocknar i Västerbotten. Nuvarande kyrka; Lövånger Kyrka; är byggd i gråsten och uppfördes i början av 1500-talet.

Kyrkbyarna blev ganska vanliga efter att den protestantisk kyrkan i Sverige fick sin genomslagskraft och ställde höga krav på kyrkligheten bland folket. Man skulle regelbundet delta i kyrkans förhör, gudstjänster och helgdagar. År 1681 infördes ”kyrkoturer”, vilket innebar att den som bodde inom en mil från kyrkan skulle komma varje söndag och inom två mil varannan söndag.

Eftersom många församlingsbor hade lång väg till kyrkan uppfördes kyrkstäder med stugor, bodar och stalla. I Lappmarken samsades nybyggare och samer kring de kapell som byggdes och även där bildades kyrkstäder i form av kåtor och kyrkstugor.

Fram till 1800-talets slut var kyrkstaden en viktig samlingspunkt. Här hölls marknader, ting och skatteuppbörd. Kyrkstaden hade även en stor social betydelse. Från predikstolen lästes offentliga kungörelser och på kyrkbacken skvallrades om nyheter från när och fjärran. Här träffades folk, äktenskapsband knöts och arbeten förmedlades.

Vid en brand på 1870-talet förstördes 25 stugor. Efter eldsvådan sammanfogades flera kyrkstugor till en huslänga med 16 ”lägenheter” som senare byggdes om till Församlingshem.

I början av 1900-talet användes kyrkstugorna mer sällan och underhållet blev eftersatt. Tack vare en förutseende länsarkitekt som efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet togs initiativ till upprustning. Principen var att bevara den karaktäristiska planläggningen/utformningen av hela området. Visserligen måste drygt 100 stallar rivas p.g.a. brandrisken, men fortfarande finns 27 stallar kvar.

Av de 47 kyrkstäder som funnits finns nu endast 16 kyrkstäder kvar.

Kyrkstäderna är förmodligen samtida med medeltidskyrkorna och finnes bland annat i Umeå, Bygdeå, Lövånger, Skellefteå, Piteå och Gammelstad.

Lövånger Kyrkstad tillhör en av de få kyrkstäder där den unika möjligheten att bo kvar i en kyrkstuga finns, då det i dagsläget används som stuguthyrning.

Allt från nyfikna turister, inbitna västerbottningar, konferensgäster och bröllopsgäster lockas till denna unika boendemöjlighet. Det var under 1950-talet som Lövångers hembygdsförening tillsammans med kommun och länsstyrelsen sett till att upprustningen startat samt håller i sig än idag med årliga upprustningar för att hålla stugorna fina och hållbara. Samtliga stugor är renoverade till en god standard men har ändå fått behålla sin tidsenliga charm. Alla stugorna har dusch, toalett och de flesta ett mindre pentrykök. Varje stuga är unik och det finns allt från små 1-bädds stugor till stora 5-bädds stugor.

Kyrkstugorna som är 117 stycken till antalet och stallarna ägs numera av Lövångers hembygdsförening, ett tiotal stugor är i privat ägo. Kyrkstadens uthyrningsdrift drivs av Lövångergården.

Övernatta i kyrkstugan. Man bor väldigt unikt och mysigt i Lövånger Kyrkstads stugor.

Hitta hit