Jazzklubben Boston

Skellefteå

Utdrag ur våra stadgar:

Jazzklubben BOSTON i Skellefteå är en sammanslutning av jazzintresserade med syfte att stärka, utveckla och bevara jazzmusiken som konst- och kulturform.

Klubbens målsättning är att:

- erbjuda levande musik i ett utbud som tillfredsställer medlemmarnas önskemål och musiksmak

- ge ortens egna jazzmusiker möjlighet till aktivt musikutövande

- stödja och informera om andra jazzarrangemang

- arrangera gruppresor till jazzevenemang i första hand i våra grannkommuner

- sprida djupare kännedom om jazzmusikens bakgrund och utveckling.

Medlemskap i klubben erhålls genom att erlägga en årsavgift, vars storlek faststalls av ordinarie årsmöte. Styrelsen äger rätt att neka eller upphäva medlemskap för den som motarbetar klubbens syfte. Sådant beslut skall bekräftas av årsmöte. Anmäl gärna medlemskap på vår hemsida: www.skelleftejazz.se

Klubben är ansluten till Svenska Jazzriksförbundet (Svensk Jazz)

Kontaktinformation

Laboratorgränd 11
Skellefteå
Kontaktperson: Mats Åkerström
Telefon: 070-3188318

E-post: mats@akerstrom.nu
Hemsida: http://www.skelleftejazz.se

Hitta hit