Skellefteå Konsthall

Skellefteå

Målet med vår verksamhet är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och att stödja konstnärligt arbete. 

Konsthallen är en mötesplats där samtidskonstens mångfald synliggörs och diskuteras. Vår ambition är att väcka intresse och öka förståelse för konst samt främja allas möjlighet till konstupplevelser och inspirera till eget skapande.

Utställningar och gestaltningsuppdrag är det primära, men utrymme finns även för produktion, publikationer och forskning. Skellefteå Konsthall följer statliga rekommendationer för konstnärers ersättningar.

Hitta hit