Bure Arkiv

Skellefteå

Bure Arkiv är ett arbetslivsmuseum som skildrar skogsindustrin i Bureå. Utställningarna handlar om tiden från 1700-tal till den sista nedläggningen 1992. Museet finns i Bure Bolags kontor från 1952 som är tidstypiskt och väl bevarat.

Bure Arkiv är ett arbetslivsmuseum som ligger i Bureå, två mil söder om Skellefteå. Basutställningen berättar om ortens sågverks- och massaindustri. Sågen startade på 1700-talet, och den sista verksamheten lades ner 1992.I museet finns också en utställning med gamla kontorsmaskiner.

En specialutställning om Bure Aktiebolags sågar genom tiderna. Den består av en modell och många bilder.

Sommaren 2022 visas en utställning om den kritiserade nedläggningen av pappersmassafabriken. Den genomfördes för 30 år sedan. Museet finns i det välbevarade kontorshuset. Det mesta av inredning och möbler är intakt från 1950-talet. Det är fritt att gå runt i de flesta rummen och insupa 50-talskänslan.

Under öppethållandet ordnas det varje söndag klockan 13.00 en föreläsning. Ämnena brukar ha med Bureås historia att göra.

Bolagets brev, bokföring, protokoll och andra handlingar finns sparade i arkivet. Det är tillgängligt för forskning vid bokade besök.

Välkommen att se, läsa, lyssna, lära och känna doften i vårt fina museum.

Lokalerna är inte anpassade för rullstolsburna.

Kontaktinformation

Trädgårdsgatan 7

Kontaktperson: Rolf Granstrand
Telefon: 070-2668723

E-post: info@visitskelleftea.se
Hemsida: www.burearkiv.se

Öppettider

Samtliga söndagar i juli klockan 12.00-15.00 år 2024

Hitta hit