Fågelskådning innerviksfjärdarna

Skellefteå

I Innerviksfjärdarna så finns det stora möjligheter att se rastande fåglar som storspov, ljungpipare, blå kärrhök, jorduggla, tornfalk, sädgås, grågås, kricka, bläsand och många arter av vadare. Det har även observerats pilgrimsfalk, havsörn, storlabb, häger och vit stork.

Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen, och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget, öster om Norra Innerviksfjärden, ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 juli

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 1 april–15 juli i delar av reservatet. Fågeltorn får användas även under denna tid.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Innerviksfjärdarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 1 april–15 juli vistas inom delar av området vid Åvikskärret, samt att under tiden 1 april–31 maj vistas inom delar av området vid Södra Innerviksfjärden, se markerade områden i kartaPdf, 2.9 MB..
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Borttaga eller störa häckningsplats.
  • Fälla, bryta kvistar eller skada döda och levande träd.
  • Framföra båt med högre hastighet än sju knop.

Hitta hit