Fågelskådning Ostträsket

Skellefteå

Ostträsket är norra Västerbottens främsta rastplats för sädgäss och tranor under våren. Dagtid kan hundratals gäss beta på åkrarna väster om sjön, för att till natten ta sin tillflykt till den närbelägna sjöisen.

Bästa tiden vid Ostträsket är oftast kring 1 maj. Förutom sädgäss och ett mindre antal grågäss rastar då bland annat stora flockar tranor, sångsvanar och storspovar. I sjön rastar många simänder, vanligast är bläsand och kricka. Även under hösten är antalet tranor stort och även grågässen är många.

Exempel på sällsyntare arter som ses regelbundet i området är till exempel bläsgås, spetsbergsgås och pilgrimsfalk. Tidigare rastade fjällgäss varje år i området. 

Ostträsket är också en häckningslokal för flera våtmarksfåglar. Bland häckfåglarna märks grönbena, lärkfalk, trana och sävsångare, vissa år även brun kärrhök och jorduggla. Under sommarhalvåret jagar ofta fisk- och silvertärnor och dvärgmåsar insekter över sjön.

Föreskrifter 

Välkommen att besöka Ostträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 15 april till 31 maj vistas inom området Pdf, 1.5 MB. utom längs särskilt markerade stigar.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Borttaga eller skada häckningsplats.
  • Fälla, bryta kvistar eller skada levande träd och buskar.
  • Skada växande gröda, hängnader eller andra anordningar för jord- och skogsbruk.

Hitta hit