Fågelskådning Bjuröklubb

Skellefteå

Fyrplatsen vid Bjuröklubb erbjuder mycket bra sträckfågelskådning. Främst under april passerar stora mängder rovfåglar, tranor, svanar, gäss och småfåglar på sin väg norrut. Bra dagar kan 10 000-tals till 100 000-tals tättingar (småfåglar) passera vid fyren. Bäst läge för tättingar är mulet väder och svaga nordvindar. För rovfåglar och tranor är det bäst med soligt väder och svaga sydvästvindar.

Från början av maj flyttas skådningsfokus till udden Grundskatan. Här kan det passera flera tusen lommar, sjöorrar, alfåglar och andra sjöfåglar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjuröklubb. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen och övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Tälta eller uppställa husvagn annat än på särskilt anvisade platserLänk till annan webbplats..

Hitta hit