Hålla hus

Skellefteå

Det som startade som ett treårigt projekt för drygt 20 år sedan har blivit ett nav för information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i länet. 2023 öppnar Hålla hus på nytt i nya lokaler, med uppdaterade texter och med mer fokus på tillgänglighet och hållbarhet.

Hålla hus är en utställning och informationscentral som vänder sig till alla som äger en fastighet. Oavsett ålder på fastigheten och besökarens tidigare erfarenhet av byggnadsvård och ekologiskt byggande så är Hålla hus en plats man kan komma till för att lära känna sitt eget hus lite bättre.

Här förmedlas kunskap från äldre byggnadstraditioner, men också från husbyggande idag. Husets alla delar visas – från grunden till taket, och så klart ytskikten. En palett visar tapeter och lister från olika tidsperioder och en tidslinje delar in utställningen i åtta epoker. Kring varje epok kan man ta del av det som var typiskt för just den tiden – karaktärsdrag, byggnadsideal, material, färg, stilhistoria och trädgård.

Hålla hus informerar också om vilka lagar som gäller, hur byggandet ska passa i samhällsplaneringen och vad man ska tänka på om man har ett K-märkt hus. Byggnadsvård handlar främst om att ta hand om det du har och renovera varsamt, inte att byta ut allt för att det ska vara tidstypiskt. Det handlar om att hushålla med resurser och tänka mer hållbart i val av material och metoder.

Texterna i Hålla hus är utformande för att vara kärnfulla och lättillgängliga med möjlighet till fördjupning via webbsidan www.hallahus.se. Webbsidan är ett samarbete mellan Skellefteå museum, Västerbottens museum, Skogs- och samemuseet i Lycksele och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Hålla hus finns att besöka på andra våningen av museibyggnaden och är en permanent del av Skellefteå museum.

Hitta hit