Burträskarnas hus

Burträsk, Skellefteå

Folkets Hus Burträsk är en samlingslokal för konserter, teater, bio, middagar, fester, dans och lättare idrott. En mobil läktare gör lokalen extra flexibel. Permanent ljus- och ljudanläggning finns i lokalen. Scenljus som är reglerbart.

Folkets Hus Burträsk (Burträskarnas Hus) är medlem i Folkets hus och parker. Folkets Hus Burträsk ligger intill länsväg 364, vid infarten till Burträsks samhälle, samlokaliserad med Edelviks folkhögskola. Tillsammans skapar anläggningarna ett lokalt kulturcentrum, som passar för större event där flera aktiviteter kan pågå samtidigt. Edelvik kan erbjuda restaurang, boende, mindre samlingslokaler och en herrgårdsmiljö med sommarcafé, utescen och trädgård. Folkets Hus och Edelviks faciliteter kan bokas vid samma tillfälle.