Vill du göra gott för Skellefteå?

Bli mötesambassadör

Varje år genomförs tusentals konferenser runt om i Sverige, varav många roterar mellan olika svenska städer. För att en konferens ska hamna i den egna staden är det faktiskt helt avgörande att det finns en lokal mötesambassadör som är beredd att räcka upp handen. Alltså, någon som bjuder in och säger: - Vad kul, kom till Skellefteå. Den mötesambassadören kan vara du. 

Att vara en mötesvärd är något fint. Det innebär att du i ditt nätverk, privat eller i yrkessammanhang bidrar till att nästa stora möte hamnar i Skellefteå; och det betyder i sin tur att du skapar tillväxt och kompetensinförsel till Skellefteå.

Varför bli mötesambassadör?

Genom att bjuda in en konferens till Skellefteå gynnar du både ditt och din organisations varumärke. Du får också möjlighet att påverka konferensens innehåll och bidrar till att fler människor upptäcker det fina med Skellefteå. Visst låter det bra? Och bättre blir det.

En konferens öppnar nämligen upp för återbesök. Mötesdeltagare kommer tillbaka som privatresenärer. Eller till och med flyttar hit. Visste du att en nationell mötesdeltagare omsätter i snitt 3500 kronor per dygn? Det betyder att du som mötesambassadör faktiskt bidrar till ökad omsättning den lokala ekonomin. Pengar som bland annat hamnar i Skellefteås butiker, på hotell och restauranger. En konferens är helt enkel en bra affär för hela Skellefteå!

Vem kan bli mötesambassadör?

Många mötesambassadörer är i sina yrkesroller engagerade i nationella eller internationella branschföreningar. Andra är aktiva i privata idrotts- eller intresseföreningar med stora nätverk runt om i landet. Någon är chef på ett världsledande företag, en annan producerar mjölk och en tredje bara brinner frågor om återvinning. Ja, ni förstår bilden. Det viktigaste är ditt engagemang, ditt nätverk och din vilja att bjuda in kollegor till Skellefteå.

Vad innebär det att vara mötesambassadör?

Som mötesambassadör fokuserar du på det du är specialist på- ditt område. Vi på Skellefteå Convention Bureau kan allt om förutsättningarna för konferenser i Skellefteå. Vi tar fram allt underlag som behövs för att föreslå Skellefteå som mötesstad medan du företräder Skellefteå och använder ditt nätverk för att kommunicera och förankra idén om att förlägga konferensen just här. Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

 

Stina Renström
Mob +46 (0) 70 587 54 27
stina.renstrom@visitskelleftea.se