Projekt: Västerbotten Sweden

Projektperiod: 2023-01-01 till 2026-04-30

 

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland och:
 • Visit Umeå
 • Visit Skellefteå
 • Region Västerbotten turism

 

Projektets aktivitetsblock

Exportmognad

 • Sätta kriterier för Västerbotten Sweden och hjälpa företag att nå dem 
 • Nätverka och bygga relationer
 • Utbilda exportlotsar
 • Ta fram mallar, manualer, lagstiftning och terminologi
 • Arbeta för internationellt värdskap och e-learning

Produktutveckling och försäljningskanaler

 • Produktutveckling, prissättning & säsongsförlängning
 • Tematiserade erbjudanden, kluster & produktmanualer
 • Försäljning och försäljningkanaler
 • Hållbara transporter
 • Attrahera chartersatsningar och direktflyg

Digitalisering av Västerbotten Sweden

 • Behovs- och konsekvensanalys
 • Hållbarhetsintegrerad kommunikationsplan
 • Publik landningssida för Västerbotten Sweden
 • Metod för samordning av intern och extern kommunikation
 • Företagscoachning i digital mognad

Målmarknader och marknadsaktiviteter

 • Nulägesanalys
 • Insatser för internationella resesäljare
 • Marknadsbearbetning
 • Kommunikation och marknadsinsatser
 • Statistik

Hållbarhetscertifiering

 • Undersöka möjliga certifieringsmetoder
 • Påbörja och genomföra certifiering

Extern utvärderare

På grund av projektets omfattning kommer vi att ha en extern utvärderare som följer projektet.

Omslutning och finansiärer

Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna.

Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet:

Norsjö kommun
Malå kommun
Lycksele kommun
Åsele kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun
Sorsele kommun
Storuman kommun
Skellefteå kommun
Umeå kommun

Projektet omsluts av 30 miljoner kronor under projekttiden.