Material för dig som vill informera om Skellefteå

Vilka regler gäller?

Materialet i mediabanken är fritt att använda och tänkt att användas i sammanhang då vi vill visa upp Skellefteå i tex. inbjudningar och powerpointpresentationer om Skellefteå eller om du som privatperson vill sprida Skellefteå på sociala medier. Den som använder material från mediabanken är personuppgiftsansvarig och ska följa GDPR.

 Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte utan Visit Skellefteås medgivande. 

 

Ingen bild får förvrängas eller modifieras utan Visit Skellefteås medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder (montage) på ett sådant sätt att det kan betraktas som en ny bild. Om bilderna ska användas i kommersiellt syfte, kontakta Visit Skellefteå först. 

 

Har du andra önskemål, kontakta oss gärna på e-post: info@visitskelleftea.se