Badplats Danielsten

Bureå, Skellefteå

Cirka en kilometer öster om Bureå samhälle finns Danielstens havsbad. Här finns en långgrund strand med finkornig sand, volleybollplan, grillplatser, tillgänglighetsanpassad toalett och omklädningsrum. 

Fakta

Tack för att du håller avstånd och stannar hemma om du känner förkylningssymptom när du tänker besöka någon badplats. Det ligger på individens egna ansvar att följa restriktionerna från folkhälsomyndigheten – tillsammans bromsar vi smittspridningen

Hitta hit