Badplats Östanbäck Skatan

Östanbäck, Skellefteå

Ca två mil nordöst om centrala Skellefteå finns havsbadet Skatan. En lång fin sandstrand där det är långgrunt vatten. På sandstranden finns det  möjlighet att spela volleyboll för den aktive. Hit hittar du när du åker E4:an norrut och svänger av mot ÖstanbäckÅk igenom byn och följ sedan anvisningarna mot Skatan. Torrtoalett finns.   
 
OBS! Tänk på att använda de parkeringar som finns och undvika att parkera på vägen då räddningsfordon måste komma fram i händelse av olycka. 

Fakta

Tack för att du håller avstånd och stannar hemma om du känner förkylningssymptom när du tänker besöka någon badplats. Det ligger på individens egna ansvar att följa restriktionerna från folkhälsomyndigheten – tillsammans bromsar vi smittspridningen

Hitta hit