Hinderbanan på Vitberget

Skellefteå

På Vitberget, vid starten av Vitbergets elljusspår finns en cirka 300 meter lång hinderbana med tio olika hinder av olika svårighetsgrad. Vid varje hinder finns instruktioner om hur du använder hindret. Gå banan först och läs instruktionerna noga innan du börjar. Glöm inte att värma upp ordentligt.

Klicka här för att se instruktioner och bilder till varje hinder och en orienteringstavla av hur banan ser ut.

Säkerhet

All användning av banan sker på egen risk. Vuxna ansvarar för barn i området. Tänk på halkrisken när det är fuktigt ute. Vid skador eller olyckor kontakta 112.

Hitta hit