Röken skulle blåsa mot ryssen

Skellefteå museum, Skellefteå

Röken skulle blåsa mot ryssen är ett konstprojekt om smältverket Rönnskär i Skelleftehamn av Monica Larsson och Catrin Lundqvist. En tankeväckande utställning om Rönnskärsverken, dess påverkan och arv.

Båda konstnärerna har sina rötter i Västerbotten och har förfäder som var anställda på Rönnskärsverken. Wille Varg-Larsson arbetade vid arsenikverket i 39 år och Hilding Snus-Lundqvist var anställd som snickare på Rönnskär i 17 år.

Utsläppen från industrin till luft och vatten har varit förödande för den omgivande miljön. Konstprojektet belyser detta men också det välstånd och den stolthet som arbetet vid Rönnskär inneburit för många. Utställningen vill skapa en estetisk plats för kontemplation över industrialismens följder med Rönnskär som exempel, och ge utrymme för diskussion om vad detta innebär för kommande generationer.

Hur mycket klarar vi av industriella framsteg i förhållande till den omgivande miljön och människors hälsa? Och hur påverkas den sårbara naturen när ny – grön – utvinning av Norrlands resurser är i full sving?

Utställningen sker i samarbete med MAN/Museum Anna Nordlander

Läs mer här!

16apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
17apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
24apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
01maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
08maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
15maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
22maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
29maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
05jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
12jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
19jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
26jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
03jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
10jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
17jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
24jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
31jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
07aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
14aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
21aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
28aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
04sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
11sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
18sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
25sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum

Kontaktinformation

Ernst Westerlunds Alle
93132 Skellefteå
Telefon: 46-0910735000

Arrangör: Skellefteå museum

E-post: post@skellefteamuseum.se
Hemsida: https://skellefteamuseum.se...

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit