Edla och Krister - En bakgrundshistoria

Skellefteå museum, Skellefteå

Krister Hägglund tog inspiration från fotografen Edla Viklund i sitt arbete med att fota Missenträsk, Sara Lidmans hemby. Nu ställer Skellefteå museum ut några av Kristers bilder tillsammans med de Edla fotade för mer än 100 år sedan.

Fotografen Krister Hägglund fotade under 2021 Sara Lidmans hemby, Missenträsk, vilket resulterade i utställningen Hjortronlandet. En del av utställningen visade porträtt av de boende i Missenträsk, framför en målad bakgrund. Inspirationen kom från fotografen Edla Viklund. 

Edla Viklund föddes 1894 i byn Häbbersfors, ungefär 25 km nordväst om Skellefteå. När hon började fotografera går inte säkert att svara på, men i Skellefteå museums bildarkiv finns drygt 70 bilder. Många av bilderna är porträtt, fotade i trakterna runtomkring Häbbersfors vid tiden 1910. Bakgrunden är ofta densamma, en målad bakgrund med pelare och ett räcke med svarvade stolpar.

Välkommen in!

7 april – 24 november 2024 finns fotoutställningen "Edla och Krister - En bakgrundshistoria" på Skellefteå museum. Du hittar den på andra våningen av museet. 

16apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
17apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
24apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28apr 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30apr 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
01maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
08maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
15maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
22maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28maj 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
29maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31maj 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
05jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
12jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
19jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jun 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
26jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30jun 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
03jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
10jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
17jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
24jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30jul 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
31jul 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
02aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
07aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
14aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
21aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27aug 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
28aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
30aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31aug 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
04sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
11sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
18sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24sep 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
25sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
28sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29sep 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
02okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
04okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
06okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
09okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
11okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
13okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
16okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
18okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
20okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
23okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
25okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
26okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
27okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
29okt 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
30okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
31okt 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
01nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
03nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
05nov 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
06nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
07nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
08nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
09nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
10nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
12nov 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
13nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
14nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
15nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
16nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
17nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
19nov 10:00 - 19:00 Skellefteå museum
20nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
21nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
22nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
23nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum
24nov 10:00 - 16:00 Skellefteå museum

Kontaktinformation

Ernst Westerlunds Alle
93132 Skellefteå
Telefon: 46-0910735000

Arrangör: Skellefteå museum

E-post: post@skellefteamuseum.se
Hemsida: https://skellefteamuseum.se/

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit