Berättarfestivalen

Den 16 - 22 oktober är en vecka fylld med berättarkraft och lyssnarglädje

Berättarfestivalen i Skellefteå har genomförts årligen sedan starten 2009. Målsättningen är densamma som den alltid varit: att i samverkan med många andra aktörer skapa en vecka fylld med berättarkraft och lyssnarglädje.


Sedan 2018 är Nordiskt Berättarcentrum huvudarrangör. Grundprincipen, att samverka med andra kulturaktörer och lokala arrangörer, är densamma som tidigare, liksom det långsiktiga målet att utveckla och stärka berättandet i regionen. Varje festival brukar fyllas med över etthundra berättarupplevelser, arrangerade av 40-50 olika lokala aktörer runt om på platser i hela kommunen. Festivalen fungerar dessutom som en mötesplats för berättarbranschen i regionen, landet och övriga Europa.

Berättarfestivalen på din ort

Berättarfestivalen tar inte bara plats i centrala Skellefteå utan även i orter runt om i kommunen. Klicka på knapparna nedan för att komma till programmen för just den orten.