Skellefteå: en av världens bästa platser 2022

Den amerikanska nyhetstidningen TIME har listat Skellefteå som av världens 50 bästa platser 2022. Men hur har Skellefteå hamnat där frågar du, och dessutom som den enda svenska staden med på listan?

Jo, de frågade sitt breda internationellt nätverk av korrespondenter om vilka platser i världen som erbjuder nya och spännande upplevelser. Skellefteå kvalade in med sammanfattningen "nordic warmth".

De lyfter värmen i form av träet i Sara Kulturhus, Bryggargatans matupplevelser i Michelinklass, men även den bokstavliga värmen som smälter snön från trottoarer i centrum under vintern. De hyllar även vårt fokus på hållbarhet med bland annat elbussar och Northvolt, och möjligheten att leva modernt i närhet till naturen.