Planera ett hållbart möte

De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid konferenser och möten har de senaste åren kommit alltmer i fokus. Visit Skellefteå vill erbjuda attraktiva, unika och hållbara upplevelser för alla. I Skellefteå finns goda förutsättningar för hållbara möten och du som mötesarrangör kan göra val som ytterligare förbättrar ditt möte ur hållbarhetssynpunkt.

Hållbarhet handlar inte enbart om att tänka miljö utan man ska även ska ta hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna. Vad innebär det för oss som jobbar med olika typer av möten och event, och hur skapar vi möten som är mer hållbara?

Våra tips till ett hållbart möte

Hållbarhet är en helhetsfilosofi som innefattar flera delar, vilket inte minst blir tydligt när man anordnar möten och konferenser. Att kunna erbjuda kunden ett arrangemang eller event som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt – och till och med kanske lämnar bestående positiva förändringar efter sig – det är ett hållbart möte.

Miljömässig hållbarhet

De flesta tänker på den miljömässiga hållbarheten när det pratas om hållbarhet, och det handlar om att miljön ska skyddas. Tänk på hur ditt möte eller din konferens påverkar naturen genom val av transport, mat, produkter, tjänster och lokaler som används.

  • Tacka alla föreläsare hållbart med blommor utan plastomslag eller en gåva till välgörenhet
  • Erbjud bara härtappat vatten, istället för buteljerat.
  • Tänk igenom alla former av gåvor och ”give aways”; hur är produkten framtagen?
  • Uppmuntra till samåkning

Social hållbarhet

Social hållbarhet är idag minst lika viktiga som de miljömässiga aspekterna när det kommer till att planera ett hållbart möte.

  • Tänk mångfald i diskussionspaneler och talarlistor
  • Tillhandahåll ett hållbart och modernt utbud i matväg som tilltalar alla gäster – vegetariskt, veganskt, specialkost och mat som alla oavsett tradition kan äta
  • Digitalisera mötet för att minska tryckt material och möjliggöra deltagande on-line
  • Demokratisera mötet genom att använda digitala verktyg för omröstningar. 

Ekonomisk hållbarhet

Enkelt uttryckt handlar ekonomisk hållbarhet om att få ekonomin att gå ihop långsiktigt för platsen du har mötet eller konferensen på.

Använd dig av lokala produkter och tjänster

Hämtat från: Visita 

Kan vi hjälpa till?

Kontakta oss på Skellefteå Convention Bureau om du vill ha hjälp att arrangera ett hållbart möte i Skellefteå.