Översätta till engelska i Basetool

Den engelsktalande andelen besökare till visitskelleftea.se växer för varje dag, och det är viktigt att ditt innehåll syns även för dem. Det är enkelt att översätta ditt Basetool-innehåll, och på den här sidan visar vi dig hur du gör. Det finns två admingränssnitt för hur du administrerar ditt Basetoolinnehåll. Välj nedan utifrån vilken url du använder när du loggar in i Basetool.

 

app.basetool.se basetool.se 

När du använder url:en app.basetool.se

Börja med att förbereda dina texter. Antingen översätter du dem själv eller genom Google Translate.

1. Välj det evenemang/verksamhet/paket/erbjudande som du vill översätta och gå in på det. Klicka sedan på bollen ”Meny” i nedre högra hörnet.

2. Välj menyalternativet ”Språkhantering – Översätt dina texter”.

3. Välj knappen ”Lägg till översättning” där du kan välja mellan att betala för en översättning, eller välja ”Översätt själv” som är gratis. 

4. Klicka ”Översätt”. Du får då upp alla fält som behöver översättas, och du kan kopiera in din översatta text. Du behöver endast fylla i fälten under "Basinformation" för att få publicera. Du behöver alltid avsluta med att Publicera för att det ska synas på visitskelleftea.se, det kommer då in till oss för granskning.

5. Om du sedan vill redigera dina översatta texter vid ett senare tillfälle går du in på ”Meny” och ”Språkhantering – Översätt dina texter” igen. Vid den engelska översättningen ser du tre prickar. Om du klickar på de tre prickarna får du upp ett alternativ att ”Redigera” översättningen. Och när du är klar är det bara att publicera igen.

 

När du använder url:en basetool.se

1. Börja med att välja det evenemang/verksamhet/paket/erbjudande som du vill översätta och gå in på det.

2. I vänstermenyn klickar du på "Övriga inställningar" och därefter menyvalet "Språk". Klicka på knappen "Lägg till språk".

3. Välj engelska i rullistan och klicka därefter i rutan "Översätt automatiskt med Google". Klicka "Spara".

4. Nu har samtliga fält som du fyllt i text på översatts till engelska med hjälp av Google translate. För att kunna se den engelska översättningen går du till ett fält du tidigare fyllt i, exempelvis "Beskrivning". Ovanför fältet finns nu en rullista där du kan välja mellan svenska och engelska. 

 

Det är dock viktigt att du nu går igenom och kontrollerar översättningen så att det ser bra ut. Vid den automatiska översättningen läggs det till en fras i början av varje text som du behöver ta bort, [Translated with Google Translate]. När du känner dig klar med din översättning publicerar du innehållet som vanligt.

 

OBS! När du i ett senare skede redigerar din text på svenska kommer den inte automatiskt översätta till engelska, utan du behöver då manuellt gå in och justera även den engelska texten.