Sara Kulturhus

Skellefteå

Mitt i centrala Skellefteå står Sara kulturhus, ett av världens högsta trähus. Skellefteås nya mötesplats för konserter, föreställningar, möten, utställningar, evenemang och kongresser.

Samtidskonsten och kulturarvet är viktiga delar oss människor, både när det gäller att bygga stolthet kring vilka vi är, men även för att öka kunskapen om platsen vi verkar på som en livskraftig, modig och inkluderande bygd med ett rikt och utmanande kulturliv. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska få växa.

Sara kulturhus är hemvist för fyra av Skellefteås kulturverksamheter:
Västerbottensteatern
Skellefteå konsthall
Skellefteå stadsbibliotek
Museum Anna Nordlander

Här finns även The Wood Hotel, som öppnar den 14 oktober.

Hitta hit