Sara Kulturhus

Skellefteå

Mitt i centrala Skellefteå byggs Sara kulturhus som väntas bli ett av världens högsta trähus när det öppnar den 8 September 2021. Tillsammans med ett nytt premiumhotell skapas Skellefteås nya mötesplats för konserter, föreställningar, möten, utställningar, evenemang och kongresser.

Samtidskonsten och kulturarvet är viktiga delar oss människor, både när det gäller att bygga stolthet kring vilka vi är, men även för att öka kunskapen om platsen vi verkar på som en livskraftig, modig och inkluderande bygd med ett rikt och utmanande kulturliv. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska få växa.

Sara kulturhus blir hemvist för fyra av Skellefteås kulturverksamheter:
Västerbottensteatern
Skellefteå konsthall
Skellefteå stadsbibliotek
Museum Anna Nordlander

Mer från Sara Kulturhus

Utbud

Hitta hit