Museum Anna Nordlander

Skellefteå

Kommande utställning öppnar i Sara Kulturhus i oktober 2022.

MAN, Museum Anna Nordlander, har som mål att provocera, engagera och synliggöra konsten i samhället. Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN vill utmana bilden av vad ett konstmuseum kan vara, och ställer frågor om vårt samhälle, nu och i framtiden.

MAN har fått sitt namn efter konstnären Anna Nordlander (1843–1879) som föddes i Skellefteå och var en av de första kvinnorna att studera vid Kungliga konstakademin i Stockholm.

MAN är en självständig avdelning på Skellefteå Museum AB och har som uppdrag att sprida kunskap om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet. 

MAN arbetar normkreativt med genus- och identitetsfrågor, som lyfts genom samtidskonst. Verksamheten arbetar med utställningar, pedagogik och utveckling av samtidskonstens förutsättningar i region Västerbotten.

Följ oss gärna på sociala medier för att se vad som är aktuellt för stunden!

Mer från Skellefteå museum

Utbud

Prisinformation

Museum Anna Nordlander är kostnadsfritt. 

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit