Sara kulturhus

Skellefteå

Mitt i centrala Skellefteå står Sara kulturhus, ett av världens högsta trähus. Skellefteås nya mötesplats för konserter, föreställningar, möten, utställningar, evenemang och kongresser.

Samtidskonsten och kulturarvet är viktigt för oss människor, både när det gäller att bygga stolthet kring vilka vi är, men även för att öka kunskapen om platsen vi verkar på som en livskraftig, modig och inkluderande bygd med ett rikt och utmanande kulturliv. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska få växa.

Sara kulturhus är hemvist för fyra av Skellefteås kulturverksamheter:

  • Västerbottensteatern
  • Skellefteå konsthall
  • Skellefteå stadsbibliotek
  • Museum Anna Nordlander

Sara Kulturhus inrymmer även The Wood Hotel med 205 rum i skandinavisk design, tre restauranger och ett spa på 20:e våningen.

Hitta hit