Vill du bli en del av en stad i förändring?

Skellefteå investerar just nu mest i Sverige, per invånare, och genomgår en häftig stadsomvanling. Stora etableringar som batteritillverkaren NorthVolt gör att vi kan ta tillvara på den gröna energi som produceras i våra älvar och vindkraftsparker. Addera ett klimatneutralt kulturhus i trä så förstår du vilken häftig resa du skulle kunna bli en del av.

Framtidstro

Flera företagsetableringar tillsammans med stora investeringar, nya bostadsområden och ett fokus på hållbarhet gör att framtiden ser ljus ut i Skellefteå. Här investeras det mest per capita i Sverige med minst 60 miljarder i privat och offentlig sektor, och dessutom ser vi stora satsningar längst hela Norrlandskusten.

Visionärerna som ligger bakom

Bakom varje succé finns en idé. Och bakom den idén finns en eller flera kreatörer. Här i Skellefteå välkomnar vi kreatörerna och visionärerna som kommer med idéer och tankar om både stort och smått. De som bär på en dröm som förhoppningsvis kan få bli till verklighet här i Skellefteå.

Alla delar av det enkla livet

Vi har definierat det enkla livet utifrån fyra olika punkter som vi tycker utmärker vårt sätt att leva. Just nu befinner du dig på en av dem, men är du inte lite nyfiken på vad de andra punkterna består av?