Fiska i Skellefteå

I Skellefteå finns fantastiska möjligheter till fiske i våra fem älvar, de hundratals sjöarna och i havet. För dig som vill anta utmaningen att fånga en riktig drömfisk står ett besök till Byskeälven högt på listan då det är en av Sveriges bästa laxälvar som lockar laxfiskare från hela landet. Om gädda är det du är på jakt efter finns hundratals sjöar runt om i hela kommunen där gäddfisket håller hög klass. Vill du fånga den mytomspunna gösen är det till sjöarna i  Bureälvens vattensystem du ska bege dig. Men om du är i centrala Skellefteå och vill testa fiskelyckan är möjligheten ändå nära då Skellefteälven erbjuder ett bra fiske efter både havsöring, lax, gädda, harr och abborre. Perfekt för den som söker en stadsnära fiskeupplevelse.

Fiskeregler

Stora delar av de sjöar och vattendrag som finns inom Skellefteå kommun förvaltas av någon fiskevårdsområdesförening. Skellefteå kommun har fiskevårdsområden som erbjuder ett brett fiskeutbud för alla typer av fiske. Det finnsäven ett antal sjöar och platser som är anpassad för rullstolsburna fiskare.

5 älvar i Skellefteå kommun

Åbyälven

Åbyälven är en skogsälv med sin början 165 km från mynningen. Älvens nedre sträcka faller brantare än någon annan älv i Norrland, vilket skapar snabba forsar med utmärkta fiskeplatser. Det är främst här som fisket efter lax och havsöring bedrivs. Fiskeplatserna är tydligt skyltade längs älven. Utöver lax och havsöring så finns en betydande population av havsvandrande harr som under våren simmar upp till sina lekplatser i älven.

 

Byskeälven

Byskeälven är välkänd som en av Sveriges främsta älvar för laxfiske och lockar varje sommar fiskare från hela världen. Här erbjuds utmärkta möjligheter att fånga drömfisken, och de stora forsarna utmanar ofta fiskaren. Fiskeplatserna är tydligt markerade längs älven, och även om större delen av fisket äger rum i älvens nedre delar, så vandrar laxen hela vägen till älvens källflöden - en resa på hela 215 km. Älven, som är mest känd för sitt laxfiske, har också en stark population av havsöring och i älvens mynningsområde kan du även uppleva ett spännande fiske efter gädda, abborre, harr och sik.

 

Kågeälven

Kågeälvens slingrande lopp genom Kågedalen täcker in många olika typer av fiske, under alla årstider. Under vår och höst kan du uppleva ett fantastiskt fiske efter havsöring. Öringen hittar du längs älvens strömsträckor och du kan även få ett stenhårt laxhugg. Harr fiskas längs forsarna och nappar gärna på fluga. I de lugna sträckorna finns gädda, abborre och lake. I mynningsområdet ut till Kågefjärden finns ett rikt utbud av bytesfisk. Fisket efter jagande gäddor och abborrar kan därför stundvis hålla riktigt hög klass.

 

Skellefteälven - Centrala Skellefteå

Skellefteälven rinner genom centrala Skellefteå och erbjuder ett fantastiskt sportfiske. Under vår och höst är fisket efter lax och öring mycket populärt. Under våren kommer näringsvandrande havsöringar på besök till älven och på hösten samlas stora mängder lekvandrande fisk. Laxfisket har varit bland de bästa i Sverige de senaste åren. Till landfisket används tyngre skeddrag, spinnflugor eller bottenmete. Området är lättillgängligt nära stadens centrum.

 

Bureälven - Från Bjursön till havet

Bureälven är en reglerad skogsälv som börjar i trakterna söder om Bastuträsk. Under sina sju mil rinner Bureälven genom flera stora och fina fiskesjöar, till exempel Burträsket, Hjoggböleträsket, Mjövattsträsket, Falmarksträsket och Bodaträsket. De vanligaste arterna för sportfiske i området är gädda, gös, abborre, öring, harr och braxen. Bureälven har även bestånd av flodkräfta. De bästa sträckorna för strömfiske finns i älvens nedre delar.

Vill du veta ännu mer om fiske i Skellefteå?

I Skellefteå kommun finns fantastiska fiskemöjligheter året runt i både älv, sjö och hav. Med 42 mil kuststräcka, fem stora älvar, över 1 500 sjöar och fler än 1 000 namngivna små vattendrag kan du vara säker på att alternativen är många. Via länken nedan kan du hitta ännu mer information om fisket i kommunens många olika vatten.