Fiska i Skellefteå

LÄTTILLGÄNGLIGA FISKEVATTEN

I Skellefteå finns fantastiska möjligheter till fiske i våra fem älvar, de hundratals sjöarna och i havet. För dig som vill anta utmaningen att fånga en riktig drömfisk står ett besök till Byskeälven högt på listan då det är en av Sveriges bästa laxälvar som lockar laxfiskare från hela landet. Om gädda är det du är på jakt efter finns hundratals sjöar runt om i hela kommunen där gäddfisket håller hög klass. Vill du fånga den mytomspunna gösen är det till sjöarna i  Bureälvens vattensystem du ska bege dig. Men om du är i centrala Skellefteå och vill testa fiskelyckan är möjligheten ändå nära då Skellefteälven erbjuder ett bra fiske efter både havsöring, lax, gädda, harr och abborre. Perfekt för den som söker en stadsnära fiskeupplevelse.

Fiskeregler

Stora delar av de sjöar och vattendrag som finns inom Skellefteå kommun förvaltas av någon fiskevårdsområdesförening. Skellefteå kommun har fiskevårdsområden som erbjuder ett brett fiskeutbud för alla typer av fiske. Det finnsäven ett antal sjöar och platser som är anpassad för rullstolsburna fiskare.

Den unika allemansrätten

Den svenska allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, men det ställer också vissa krav på den som besöker den. Läs mer om allemansrättens möjligheter och skyldigheter här.

5 älvar i Skellefteå kommun

Åbyälven

Åbyälven är ca 165 km lång och är en skogsälv. Det innebär att älven har hela sitt nederbördsområde i skogslandet och därmed inte berörs av snösmältningen i fjällkedjan. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan älv i Norrland och här hittar du ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Det finns en helt unik självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är ganska stark, och trots att inga utsättningar gjorts så är smolttätheten en av Norrlands allra bästa.

 

Byskeälven

Byskeälven är välkänd som en av Sveriges bästa älvar för fiske efter lax och havsöring och fiskare återkommer år efter år. Älven har dock mycket mer än bara laxfiske, här hittar du bland annat bestånd av harr och stationär öring för det lite lättare fisket. Mitt i Byske samhälle finns många bra fiskeplatser, och i älvens mynningsområde och Byskefjärden kan du även uppleva ett roligt fiske efter gädda, abborre, harr och sik. Detta är möjligt både på vintern och sommaren.

 

Kågeälven

Kågeälvens slingrande lopp genom Kågedalen täcker in många olika typer av fiske, under alla årstider. Under vår och höst kan du uppleva ett fantastiskt fiske efter havsöring. Öringen hittar du längs älvens strömsträckor och du kan även få ett stenhårt laxhugg. Harr fiskas längs forsarna och nappar gärna på fluga. I de lugna sträckorna finns gädda, abborre och lake. I mynningsområdet ut till Kågefjärden finns ett rikt utbud av bytesfisk. Fisket efter jagande gäddor och abborrar kan därför stundvis hålla riktigt hög klass.

 

Skellefteälven - Centrala Skellefteå

Skellefteälven rinner genom centrala Skellefteå och erbjuder ett fantastiskt sportfiske. Under vår och höst är fisket efter lax och öring mycket populärt. Under våren kommer näringsvandrande havsöringar på besök till älven och på hösten samlas stora mängder lekvandrande fisk. Laxfisket har varit bland de bästa i Sverige de senaste åren. Till landfisket används tyngre skeddrag, spinnflugor eller bottenmete. Området är lättillgängligt nära stadens centrum.

 

Bureälven - Från Bjursön till havet

Bureälven är en reglerad skogsälv som börjar i trakterna söder om Bastuträsk. Under sina sju mil rinner Bureälven genom flera stora och fina fiskesjöar, till exempel Burträsket, Hjoggböleträsket, Mjövattsträsket, Falmarksträsket och Bodaträsket. De vanligaste arterna för sportfiske i området är gädda, gös, abborre, öring, harr och braxen. Bureälven har även bestånd av flodkräfta. De bästa sträckorna för strömfiske finns i älvens nedre delar.

Vill du veta ännu mer om fiske i Skellefteå?

I Skellefteå kommun finns fantastiska fiskemöjligheter året runt i både älv, sjö och hav. Med 42 mil kuststräcka, fem stora älvar, över 1 500 sjöar och fler än 1 000 namngivna små vattendrag kan du vara säker på att alternativen är många. Via länken nedan kan du hitta ännu mer information om fisket i kommunens många olika vatten.